ABC Alcohol

ABC-training voor alcohol consumptie

Februari 2021

Beste deelnemer,

Ten eerste, bedankt voor je interesse! Voordat het onderzoek begint, is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de procedure. Daarom willen we je vragen om deze informatiebrief zorgvuldig te lezen. Aarzel niet om opheldering te vragen over deze tekst of de algemene procedure. Als er iets onduidelijk is, kunnen de onderzoekers jouw vragen beantwoorden. Mail hiervoor naar abcalcoholstudy@gmail.com
Let op: de taken en de training werken alleen op een computer of laptop

Doel van de studie
Het doel van dit onderzoek is om de effecten van een nieuwe computertraining te onderzoeken op maten die te maken hebben met het drinken van alcohol. Doe alsjeblieft alleen mee als je regelmatig alcohol dronk (voor Ikpas), inclusief bier, en je bereid bent om mee te doen aan de training. Het is nog een zeer nieuw trainingsprogramma dus het zou eventueel mogelijk kunnen zijn dat er kleine technische probleempjes plaatsvinden. Dit is geen probleem, je kunt gewoon doorgaan en het anders bij ons melden.

Procedure
Na de eerste vragenlijst word je willenkeurig ingedeeld om deel te nemen aan een van de drie trainingen waarvan in verschillende mate positieve effecten verwacht worden. Tijdens het onderzoek word je gevraagd om bepaalde reacties te geven met behulp van het toetsenbord. Soms moet je SNEL en NAUWKEURIG zijn. We zullen je ook persoonlijke vragen stellen over jouw gewoontes wat betreft het drinken van alcohol. Neem alleen deel als je geen probleem hebt met het verstrekken van deze persoonlijke informatie. Uiteraard wordt de data anoniem opgeslagen. Er wordt van je verwacht dat je tijdens het onderzoek goed oplet en zo nauwkeurig mogelijk te werk gaat. Wanneer jouw mening wordt gevraagd, wordt er van je verwacht dat je naar waarheid antwoord. Gebaseerd op je eigen mening. Je wordt gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden en de computertraining te voltooien. In de training-taak, zal je eerst worden gevraagd om drie contexten te selecteren voor de training en vervolgens de taak uit te voeren die bestaat uit het navigeren in een reeks virtuele omgevingen met behulp van een avatar. Er zal een reeks keuzes worden voorgelegd, en je zal worden gevraagd om op deze keuzes te reageren. Een oefen-blok helpt je om vertrouwd te raken met de taak. Na 3 dagen is de volgende training beschikbaar en nodigen wij je per email uit om deze te starten. Als je geen tijd hebt op dat moment is dat geen probleem, want je kan de training starten wanneer het jou uitkomt. We raden je aan om de training minstens twee keer per week te doen en de training van te voren in te plannen door bijvoorbeeld 2 vaste dagen te kiezen. Na zes weken nodigen we je uit voor de nameting van dit onderzoek. De maanden erna kun je nog 3 keer een uitnodiging verwachten om wat vragen te beantwoorden. Deze vragenlijsten zullen niet heel lang duren. Door deze te beantwoorden maak je kans op een van onze mooie prijzen. Een tablet, of een tegoedbon van bol.com van €10 of €25.

Risico's en voordelen
Deze studie brengt niet meer risico's met zich mee voor jouw lichamelijke of psychische gezondheid dan je normaal gesproken al tegenkomt in het dagelijkse leven.

Vrijwillige deelname
Er zijn geen gevolgen als je toch besluit niet deel te nemen aan dit onderzoek. Tijdens het onderzoek mag je elk moment stoppen met deelnemen zonder daarvoor een reden te geven. Zeven dagen na jouw deelname mag je jouw gegevens uit dit onderzoek terugtrekken en worden jouw gegevens definitief verwijderd.

Ongemak, risico's en verzekeringen
Zoals bij elk onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam geldt er een standaard aansprakelijkheidsverzekering.

Je privacy is gegarandeerd
Je persoonlijke gegevens (over wie je bent) blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld. Jouw onderzoeksgegevens worden geanalyseerd door de onderzoekers die de gegevens ook hebben verzameld. Onderzoeksgegevens gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zullen anoniem zijn en kunnen niet naar jou als individueel worden herleid. Volledig geanonimiseerde gegevens kunnen toegankelijk worden gemaakt op een openbare bewaarplaats waardoor andere onderzoekers er ook gebruik van kunnen maken. Wij vragen niet om jouw naam of adresgegevens. Het enige persoonlijke gegeven dat nodig is om je te contacteren is een e-mailadres. Dit wordt na de laatste nameting uit het databestand verwijderd en zal nooit voorkomen in een databestand dat gedeeld wordt met andere onderzoekers (dat gebeurt alleen met volledig anonieme data).

Compensatie
De training is bedoeld om je te helpen met de IkPas challenge. Deelname is gratis, maar er wordt geen vergoeding aan verbonden. Omdat de onderzoeksgegevens voor ons van belang zijn, ontvangen deelnemers die minimaal zes trainingssessies en de nameting voltooid hebben een loterijticket per nameting. Onder die deelnemers verloten wij een tablet, 8 bol.com tegoedbonnen van €25 en 10 bol.com tegoedbonnen van €10. Mocht je een van de winnaars zijn, dan ontvang je van ons bericht en de prijs.

Resultaten
Nadat dit onderzoek is beëindigd en de gegevens zijn verwerkt, is het mogelijk om een samenvatting van de onderzoeksresultaten te ontvangen. Als je dit wilt ontvangen, neem dan contact op met de onderzoekers door een email te sturen naar abcalcoholstudy@gmail.com (hou er wel rekening mee dat het ongeveer een jaar duurt voordat het onderzoek is afgerond en de gegevens volledig zijn verwerkt).

Contactgegevens
Als je enige vragen of problemen hebt met dit onderzoek mail dan naar abcalcoholstudy@gmail.com. De onderzoekers zullen zo snel mogelijk reageren. Formele klachten over dit onderzoek kunnen worden gericht aan de Ethics Review Board; Dr. Helle Larsen (h.larsen@uva.nl) van de Ethische Commissie (Faculteit Sociale en Gedragswetenschappen) van de Universiteit van Amsterdam.

 

Klik hier om toestemming voor deelname te geven.