Welkom bij LAB !

LAB is onderdeel van de Psychologie en Communicatiewetenschap opleidingen (Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen) aan de Universiteit van Amsterdam. De faculteit is nationaal en international bekend om de onderzoeken die ze uitvoert. Voor meer informatie kan je terecht op de UvA psychologie research site of de UvA communicatiewetenschap research site.
Op deze website kan je je aanmelden als je wilt deelnemen aan onderzoeken die gedaan worden door de Psychologie of Commnunicatiewetenschap opleidingen.

Waarom zou jij deelnemen aan onderzoek?

  1. Bijdragen aan de wetenschap

    Alle kennis die we hebben over het denken en doen van mensen is dankzij onderzoek. Jij draagt als deelnemer van onderzoek dus bij aan de wetenschap. Daarnaast is het ook gewoon heel leuk! Hoe vaak krijg je de kans om rond te lopen in een Virtual Reality World of om een foto van je hersenen te zien?

  2. Meer leren over jezelf

    Kennis opdoen over psychologie is kennis opdoen over jezelf. Hoe extravert ben jij? Heb je neurotische neigingen? Hoe functioneer je in een groep? Heb je een goed geheugen? Je krijgt inzicht in hoe jij als persoon in elkaar steekt en wat jou uniek maakt.

  3. Geld verdienen

    Als je deelneemt aan onderzoek, krijg je betaald per uur dat een onderzoek duurt. De hoogte van het bedrag verschilt dus per onderzoek, afhankelijk van de duur en wat er van jou verwacht wordt. Er zijn onderzoeken die je thuis vanaf je computer kunt doen en niet veel tijd in beslag nemen. Er zijn ook onderzoeken waarvoor je een nacht moet doorbrengen in een slaaplab. Je wordt dan letterlijk slapend rijk!

Geen verplichtingen

Als je je inschrijft als deelnemer aan onderzoek bij LAB, verplicht je je tot niks. Er is geen minimum (of maximum) aantal onderzoeken waaraan je moet deelnemen. Je kunt zelf kiezen welke onderzoeken je leuk lijken en wanneer jij tijd hebt voor deelname.

Gebruik van je gegevens

Al het onderzoek dat door LAB wordt aangeboden voldoet aan de eisen van de Ethisch Commissie. Dit betekent onder andere dat er strikt vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens en onderzoeksresultaten wordt omgegaan.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Sommige onderzoeken kun je thuis vanaf je eigen computer doen. Voor andere onderzoeken moet je naar LAB op de Nieuwe Prinsengracht komen. De onderzoeker zal je de precieze locatie geven.

Psychologische testjes

Onderstaand een aantal testjes die je direct anoniem online kan uitvoeren:

Wat voor soort onderzoek doen we?
fMRI

Dit is een speciale MRI-techniek waarbij de activiteit van de hersenen door middel van de computer zichtbaar wordt gemaakt in een 3-dimensionaal beeld.

EEG (Elektro-encefalografie)

Bij het maken van een EEG wordt een aantal elektroden op het hoofd geplaatst waarmee elektrische signalen onder de schedel kunnen worden gemeten.

TMS (Transcraniële Magnetische Stimulatie)

TMS is een techniek waarmee de hersenactiviteit door middel van een magnetische puls zeer korte tijd kan worden stilgezet.

Questionnaires

Questionnaires zijn schriftelijke onderzoeken waarbij doormiddel van uitgebreide vragenlijsten gegevens worden verzameld.

Psychologienieuws

Psychologie-onderzoek aan de UvA is beste van Nederland

Het psychologie-onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam is het beste van Nederland. Dat blijkt uit het rapport van de visitatiecommissie over de periode 2005 – 2010. In het rapport (Assessment of Research Quality, Psychology 2005-2010, QANU July 2012), dat de onderzoekskwaliteit op het gebied van de psychologie onderzocht van acht Nederlandse universiteiten, behaalt de UvA de hoogste gemiddelde score van 4,65 op een schaal van 1 (slecht) tot 5 (excellent). Maar liefst driekwart van de aan de UvA toegekende scores bestaan uit de cijfers 4,5 en 5. Het rapport richtte zich op vier deelindicatoren: kwaliteit, productiviteit, (maatschappelijke) relevantie en vitaliteit. Prof. dr. Gerard Kerkhof, tot voor kort onderzoeksdirecteur van het Onderzoeksinstituut Psychologie, is trots op “zijn” onderzoekers. ‘We streven niet alleen naar excellentie, maar laten ook zien dat we heel erg goed zijn.’

Lees verder >>

LAB opent offcieel zijn deuren

In LAB zijn onderzoeksvoorzieningen en geavanceerde apparatuur van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA bijeengebracht: van slaaplab tot babylab en van virtual reality tot fMRI-hersenscanner. Op donderdag 14 juni opende LAB officieel zijn deuren.

Lees verder >>

Creatief denken

Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam hebben, met een collega van de Rijksuniversiteit Groningen, ontdekt dat mensen creatiever worden wanneer zij beschikken over een groter werkgeheugen. Het beeld dat creativiteit vooral een spontaan, onbewust proces is, wordt met dit onderzoek weerlegd.

Lees verder >>

Ouderlijk verbod op verkeerde vrienden werkt averechts

Verkeerde vrienden zijn voor adolescenten net als verboden vruchten: gevaarlijk en onweerstaanbaar. Om hun kinderen te beschermen, verbieden sommige ouders omgang met verkeerde vrienden. Volgens jongerenonderzoeker Loes Keijsers van de Universiteit Utrecht werkt zo’n verbod op vriendschappen niet. Integendeel: een verbod drijft jongeren juist in de armen van delinquente vrienden.

Lees verder >>

Beslisnetwerk in hersenen gevoelig voor voorkennis

Het fronto-pariëtale netwerk in de hersenen (actief bij het maken van beslissingen) is betrokken bij het verwerken van voorkennis. Dat blijkt uit onderzoek van neurowetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met een collega van Ohio State University (VS).Het onderzoek geeft meer inzicht in de manier waarop voorkennis het maken van keuzes beïnvloedt.

Lees verder >>
Lopende onderzoeken

Beslissen over anderen na hersenstimulatie? Fysiologisch onderzoek | 1.00 Psychologie Research Credit / 10.00 Euro

Hoe beslis je over de ander na hersenstimulatie?

Inschrijving is mogelijk als je Nederlands kan spreken en lezen en tussen de 18 en 32 jaar bent.

Heb je zin om mee te doen aan een onderzoek over de relatie tussen hersengebieden en het beslissen over anderen? Hiervoor gebruiken wij transcraniële Direct Current Stimulation (tDCS) om bepaalde hersendelen te beïnvloeden. Tijdens tDCS wordt een constante, lage stroom tussen twee electrodes op het hoofd gezet.

Mocht je besluiten deel te nemen, dan wordt de een deel van de cortex gestimuleerd gedurende 20 minuten. Tijdens stimulatie worden een aantal taken afgenomen waarbij je wordt gevraagd om over anderen te beslissen.

Het experiment bestaat uit één sessie van in totaal 1 uur. Hiervoor krijg je 1 proefpersooncredit of 10 Euro.

Je kan je alleen inschrijven als je op alle onderstaande vragen "NEE" kunt antwoorden:

1. Heeft u epilepsie, of heeft u wel eens een epileptische aanval of absence gehad?
2. Heeft u multiple sclerose?
3. Heeft u een andere neurologische aandoening?
4. Heeft u ooit een beroerte gehad?
5. Heeft u hersenletsel, als gevolg van een hersenoperatie, een zware verwonding aan het hoofd of een ziekte?
6. Heeft u ooit een zware hersenschudding2 gehad?
7. Heeft u ooit een aandoening aan de hersenen gehad, zoals hersenvliesontsteking?
8. Gebruikt u momenteel psychofarmaca (bijvoorbeeld anti-depressiva)?
9. Heeft u een pacemaker of een ander geïmplanteerd apparaat?
10. Heeft u metaal of metaalsplinters in uw hoofd?
11. Bent u albino?
12. Bent u zwanger?
13. Bent u recentelijk flauwgevallen of heeft u een paniekaanval gehad?
14. Heeft u last van claustrofobie?
15. Heeft u vaak last van duizeligheid of hoofdpijn?
16. Komt epilepsie bij u in de familie voor?
17. Heeft u huidafwijkingen, b.v. eczeem?


Waar vind ik D1.35/1.36?

- Neem de ingang van Gebouw G aan de Nieuwe Prinsengracht 130.
- Volg de borden naar Gebouw D.
- Lab 1.35/1.36 is op de eerste verdieping van Gebouw D.

kaartje: http://www.onderzoekslabpsychologie.uva.nl/sspt/index.php/contact/contact
Soort onderzoek Fysiologisch onderzoek
Begindatum 2014-03-03 00:00:00
Vrije Inloop Nee
Einddatum 2014-06-23 23:59:59
Duur van het onderzoek 60 minuten
Beloning 1.00 Psychologie Research Credit / 10.00 Euro

Klein maar Fijn Computertaakjes (lab onderzoek) | 1.00 Psychologie Research Credit

Kleine of grote letters, wat zie je beter?

In dit onderzoek wordt met een computertaakje gekeken naar de invloed van levenservaringen op het waarnemen van kleine en grote letters.

Deelnemers moeten tussen de 18 en 35 jaar zijn. Ook is het belangrijk dat als je een bril of lenzen hebt, je deze op of in hebt tijdens het experiment.

De cubicule waar ik in zit kan veranderen, ik zal je dus een email sturen met daarin de juiste locatie.
Soort onderzoek Computertaakjes (lab onderzoek)
Begindatum 2014-04-07 00:00:00
Vrije Inloop Nee
Einddatum 2014-05-30 23:59:59
Duur van het onderzoek 60 minuten
Beloning 1.00 Psychologie Research Credit

Perception of Emotion Computertaakjes (lab onderzoek) | 0.50 Psychologie Research Credit

This is an experiment about emotion perception.

You will perform a computer task. Multiple pictures with different facial expressions will be shown. You will first see one picture, then two different ones, when you have to make a judgement of which of the picture you have or have not seen before.

The task will last no more than half an hour.
Soort onderzoek Computertaakjes (lab onderzoek)
Begindatum 2014-04-22 00:00:00
Vrije Inloop Ja
Einddatum 2014-04-25 23:59:59
Duur van het onderzoek 30 minuten
Beloning 0.50 Psychologie Research Credit

De Persinger Helm en Peripersonal Space Computertaakjes (lab onderzoek) Vragenlijsten (lab onderzoek) Online vragenlijsten | 1.00 Psychologie Research Credit / 10.00 Euro

Korte Beschrijving: In dit experiment wordt de neurocognitieve basis van spirituele ervaringen onderzocht, door middel van zwakke elektromagnetische stimulatie van het brein.

Voorwaarden voor Deelname: Het is niet mogelijk mee te doen aan het onderzoek als Nederlands niet uw moedertaal is of als u linkshandig bent. Het is niet mogelijk mee te doen aan het onderzoek als lijdt aan epilepsie, of een beschadiging aan uw hersenen heeft, tengevolge van een beroerte, infarct, zware verwonding aan het hoofd of neurochirurgische ingreep. U wordt voorafgaand aan het onderzoek gescreend op dergelijke en andere factoren die een risico van deelname aan dit onderzoek met zich mee brengen. Het is belangrijk dat u de daarin gestelde vragen nauwkeurig en naar waarheid beantwoordt. Ook als u vaak flauwvalt is het onverstandig mee te doen aan het onderzoek.
Soort onderzoek Computertaakjes (lab onderzoek) Vragenlijsten (lab onderzoek) Online vragenlijsten
Begindatum 2014-04-14 00:00:00
Vrije Inloop Nee
Einddatum 2014-09-01 23:59:59
Duur van het onderzoek 60 minuten
Beloning 1.00 Psychologie Research Credit / 10.00 Euro

Luister en beoordeel zelf! Vragenlijsten (lab onderzoek) | 0.50 Psychologie Research Credit

Luister en oordeel zelf!

Het onderzoek bestaat uit twee delen, onderzoek A (hoe effectief is auditief leren) en onderzoek B (hoe goed kun jij logisch redeneren).

Onderzoek A wordt afgenomen via de computer en onderzoek B via vragenlijsten.

Het onderzoek duurt in totaal 30 minuten.

Het is mogelijk om een afspraak te maken op 17 april en 25 april tussen 10.00 en 17.00 uur. E-mail am.van.oudvorst@gmail.com of telefoon 0644843618.
Soort onderzoek Vragenlijsten (lab onderzoek)
Begindatum 2014-04-17 00:00:00
Vrije Inloop Ja
Einddatum 2014-04-25 23:59:59
Duur van het onderzoek 30 minuten
Beloning 0.50 Psychologie Research Credit

Testify Vragenlijsten (lab onderzoek) | 1.00 Psychologie Research Credit / 10.00 Euro

Project Testify

Participate in this international lie-detection project and contribute to the understanding of one of the most debated issues in legal and forensic psychology.

You can participate regardless of your mother tongue (DUTCH, ENGLISH, GERMAN, etc...).

You will watch video fragments and are asked to judge them.

Duration: max. 60 minutes.
Reward: 1.00 participation credit or EUR 10,-

Appointments: Please contact the researcher at projecttestify.uva@gmail.com or schedule your appointment online.

Location: Room D 0.22 (ground floor D-Building)

Walk-in is possible:
Monday 14 April at 12h, 14h, 16h
Tuesday 15 April at 12h, 14h, 16h
Tuesday 22 April at 12h, 14h, 16h
Wednesday 23 April at 12h, 14h, 16h

Please be at the room 5-10 minutes before the session begins.
Soort onderzoek Vragenlijsten (lab onderzoek)
Begindatum 2014-04-01 00:00:00
Vrije Inloop Nee
Einddatum 2014-05-31 23:59:59
Duur van het onderzoek 60 minuten
Beloning 1.00 Psychologie Research Credit / 10.00 Euro