Welkom bij LAB !

LAB is onderdeel van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen die bestaat uit Psychologie, Politicologie, Sociologie, Antropologie, Communicatiewetenschap, Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies, Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding. Communicatiewetenschap, Sociale Geografie en Planologie, Antropologie, Politicologie en Pedagogiek opleidingen. De faculteit is nationaal en internationaal bekend om het onderwijs en onderzoek die ze uitvoert.

Onderzoekers die hun onderzoek willen indienen bij de Commissie Ethiek of onderzoek willen doen in het lab moeten eerst inloggen met de knop rechtsboven in het scherm.

Voor studenten die willen mee doen aan onderzoek is onderstaande informatie van belang.

Op deze website kan je je aanmelden als je wilt deelnemen aan onderzoeken die gedaan worden door de Psychologie of Commnunicatiewetenschap.

Waarom zou jij deelnemen aan onderzoek?

  1. Bijdragen aan de wetenschap

    Alle kennis die we hebben over het denken en doen van mensen is dankzij onderzoek. Jij draagt als deelnemer van onderzoek dus bij aan de wetenschap. Daarnaast is het ook gewoon heel leuk! Hoe vaak krijg je de kans om rond te lopen in een Virtual Reality World of om een foto van je hersenen te zien?

  2. Geld verdienen

    Als je deelneemt aan onderzoek, krijg je betaald per uur dat een onderzoek duurt. De hoogte van het bedrag verschilt dus per onderzoek, afhankelijk van de duur en wat er van jou verwacht wordt. Er zijn onderzoeken die je thuis vanaf je computer kunt doen en niet veel tijd in beslag nemen. Er zijn ook onderzoeken waarvoor je een nacht moet doorbrengen in een slaaplab. Je wordt dan letterlijk slapend rijk!

Geen verplichtingen

Als je je inschrijft als deelnemer aan onderzoek bij LAB, verplicht je je tot niks. Er is geen minimum (of maximum) aantal onderzoeken waaraan je moet deelnemen. Je kunt zelf kiezen welke onderzoeken je leuk lijken en wanneer jij tijd hebt voor deelname.

Gebruik van je gegevens

Al het onderzoek dat door LAB wordt aangeboden voldoet aan de eisen van de Ethisch Commissie. Dit betekent onder andere dat er strikt vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens en onderzoeksresultaten wordt omgegaan.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Sommige onderzoeken kun je thuis vanaf je eigen computer doen. Voor andere onderzoeken moet je naar LAB op de Nieuwe Prinsengracht komen. De onderzoeker zal je de precieze locatie geven.

Psychologische testjes

Onderstaand een aantal testjes die je direct anoniem online kan uitvoeren:

Wat voor soort onderzoek doen we?
fMRI

Dit is een speciale MRI-techniek waarbij de activiteit van de hersenen door middel van de computer zichtbaar wordt gemaakt in een 3-dimensionaal beeld.

EEG (Elektro-encefalografie)

Bij het maken van een EEG wordt een aantal elektroden op het hoofd geplaatst waarmee elektrische signalen onder de schedel kunnen worden gemeten.

TMS (Transcraniële Magnetische Stimulatie)

TMS is een techniek waarmee de hersenactiviteit door middel van een magnetische puls zeer korte tijd kan worden stilgezet.

Questionnaires

Questionnaires zijn schriftelijke onderzoeken waarbij doormiddel van uitgebreide vragenlijsten gegevens worden verzameld.

Lopende onderzoeken

Interviews on Communication Technology in Long-Distance Romantic Relationships Computertaakjes (lab onderzoek), Vragenlijsten (lab onderzoek) | 20.00 Euro

For a research project of the Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) at the University of Amsterdam on the role of mediated communication technologies in long-distance relationships, we are looking for participants for in-depth duo interviews with romantic couples.

If you are…
… in a romantic relationship for at least six months
… in a long-distance relationship with your romantic partner
… at least 16 years old
… heterosexual,
we invite you to take part in a duo interview together with your partner.

We are interested in finding out about the experiences of living apart from each other while maintaining a romantic relationship and how to make use of mediated communication in this situation.
Soort onderzoek Computertaakjes (lab onderzoek), Vragenlijsten (lab onderzoek)
Vrije inloop Nee
Einddatum 2019-05-01 00:00:00
Duur van het onderzoek 60 minuten
Beloning 20.00 Euro
Taal English Only

Studie naar vermoeidheid Computertaakjes (lab onderzoek), Vragenlijsten (lab onderzoek) | 2.50 Psychology Research Credit

Wil jij jouw steentje bijdragen aan het onderzoek naar ontstekingsziekten? Deze studie onderzoekt het verband tussen inflammatoire darmaandoeningen en moeheid, wat vaak samen voorkomt. Daarvoor worden er aan de hand van een aantal computertaken en vragenlijsten cognitieve processen als aandacht en het maken van beslissingen onderzocht. De studie bestaat uit een sessie van ongeveer 150 minuten. De testlocatie is in gebouw L, kamer 2.10.

Je kunt deelnemen aan dit onderzoek als je:
- Tussen de 18 en 65 jaar bent.
- Je geen inflammatoire aandoeningen hebt (zoals ziekte van Crohn of Colitus Ulcerosa)
- De Nederlandse taal voldoende beheerst om vragenlijsten en instructies te begrijpen.
Soort onderzoek Computertaakjes (lab onderzoek), Vragenlijsten (lab onderzoek)
Vrije inloop Nee
Einddatum 2019-05-01 00:00:00
Duur van het onderzoek 150 minuten
Beloning 2.50 Psychology Research Credit
Taal Dutch Only

Is het wel mogelijk om 'gezellig' te vertalen naar het Engels? Online onderzoek | 0.24 Psychology Research Credit

Is het wel mogelijk om 'gezellig' te vertalen naar het Engels?
Help ons bij het beantwoorden van deze vraag en andere vragen die betrekking hebben op de vertaalbaarheid van Nederlandse en Engelse emotiewoorden! Hiervoor vul je een vragenlijst in waarin gevraagd wordt om vijf Nederlandse emotiewoorden te beoordelen op mogelijke eigenschappen en enkele dimensies.
Soort onderzoek Online onderzoek
Vrije inloop Nee
Einddatum 2019-03-24 00:00:00
Duur van het onderzoek 20 minuten
Beloning 0.24 Psychology Research Credit
Taal Dutch Only

Studie over de angst voor spreken in het openbaar Fysiologisch onderzoek | 4.00 Psychology Research Credit / 40.00 Euro

Bang om te spreken in het openbaar? Veel mensen ervaren stress wanneer zij een presentatie moeten geven, maar voor sommigen heeft dit zelfs effect op hun deelname aan bepaalde vakken en hoe goed zij presteren in vakken waarin er presentaties gegeven moeten worden. Dit kan een kans zijn om deze angst te overwinnen voor het volgende academische jaar. Momenteel onderzoeken we een nieuwe behandeling voor spreekangst en we nodigen je hierbij uit om deel te nemen! Onze behandeling bevat een korte “spreekopdracht” en het eenmalig innemen van een medicijn (propranolol - een klein deel van de deelnemers zal een placebopil krijgen).

Het onderzoek bestaat uit twee sessies, met een week tussen de sessies. De eerste sessie zal drie uur duren en de tweede sessie één uur. Daarnaast zal je één maand na de tweede sessie nog een korte vragenlijst ontvangen. We zullen ook na drie en zes maanden nog een korte vragenlijst sturen, waarvoor je nog €5 per vragenlijst zult krijgen.

We zijn op zoek naar deelnemers die voldoen aan de volgende criteria:
- Nederlands is jouw moedertaal en je hebt een goede beheersing van de Engelse taal.
- Je vindt het spannend om te spreken in het openbaar en wilt deze angst graag overwinnen.

Aangezien in dit onderzoek propranolol wordt gegeven, is een medische screening verplicht. Ga naar https://uvafeb.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bQ9Ua3FfSwh717n om het medische screeningformulier in te vullen. Nadat je het formulier hebt ingevuld, zullen wij contact met jou opnemen om je te laten weten of je in aanmerking komt om deel te nemen aan het onderzoek en om eventuele vragen te beantwoorden. Jouw antwoorden zullen natuurlijk vertrouwelijk behandeld worden.

Wij horen graag van je!
Soort onderzoek Fysiologisch onderzoek
Vrije inloop Nee
Einddatum 2019-05-01 00:00:00
Duur van het onderzoek 240 minuten
Beloning 4.00 Psychology Research Credit / 40.00 Euro
Taal Dutch Only

Study on fear of public speaking Fysiologisch onderzoek | 4.00 Psychology Research Credit / 40.00 Euro

Afraid of speaking in public? Many people experience stress when they have to give a presentation, but for some, this has a negative effect on their participation in certain courses and on how well they perform when a class requires a presentation. This study may provide an opportunity to tackle this fear. We are currently investigating a new treatment for fear of public speaking and we hereby invite you to participate! Our treatment consists of a short speaking task, followed by taking medication one time (the commonly used betablocker, propranolol. A minority of participants will receive a placebo).

The study consists of two sessions, with a week in between the sessions. The first session lasts 3 hours, and the second session lasts one hour. In addition, you will receive a short questionnaire one month after the second session. We may also send a brief questionnaire 3 and 6 months after the study is completed, for which you will receive 5 euro per questionnaire.

We are looking for participants who meet the following criteria:
- You have a good command of English (the experiment will take place in English).
- You have a genuine fear of public speaking and would be interested in overcoming this fear.

Since propranolol is given in this study, a medical screening is necessary. Go to https://uvafeb.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1M8hj7H0NwVVN3L to fill in the medical screener. After you have filled in the screener, we will contact you to let you know if you are eligible to participate in the survey and to answer any questions. Your answers will of course be treated confidentially.

We look forward to hearing from you!
Soort onderzoek Fysiologisch onderzoek
Vrije inloop Nee
Einddatum 2019-04-29 00:00:00
Duur van het onderzoek 240 minuten
Beloning 4.00 Psychology Research Credit / 40.00 Euro
Taal Dutch or English

Smartphone Use – an international study Vragenlijsten (lab onderzoek) | 1.00 Psychology Research Credit / 10.00 Euro

Would you like to join an international research on smartphone use?

WHO?
• You are a MALE university student between 18 and 24 years old.
• You use a smartphone daily.
• You come from Europe.
• Your first or second language is English.

WHAT?
• During the study you will be interviewed about your smartphone use

WHERE?
• The research takes place in the LAB on the Roeterseiland (building L). The interview will take one hour and you will receive one study point or 10 Euros.

WHEN?
• We make an appointment with you at a time that suits you.
Soort onderzoek Vragenlijsten (lab onderzoek)
Vrije inloop Nee
Einddatum 2019-04-19 00:00:00
Duur van het onderzoek 60 minuten
Beloning 1.00 Psychology Research Credit / 10.00 Euro
Taal English Only