Welkom bij LAB !

LAB is onderdeel van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Onderzoekers van het LAB kunnen inloggen met de knop in de rechter bovenhoek van het scherm. Externe onderzoekers: gebruik de “Researcher” link in het menu voor meer informatie. Ben je student aan de Universiteit van Amsterdam en wil je mee doen met onderzoek? Gebruik de knop “Deelnemer” in de rechter bovenhoek om in te loggen. Voor iedereen die wilt deelnemen aan onderzoek aan de Faculteit Maatschappij en gedrag, en geen student aan de UvA, gebruik de blauwe knop!

Waarom zou je deelnemen aan onderzoek?

  1. Een bijdrage leveren aan de wetenschap
  2. Geld verdienen

Waar vindt het onderzoek plaats?

https://labs.psychologie.uva.nl/overig/plattegrond.html

Rechten en plichten voor proefpersonen

https://lab.uva.nl/lab/ethics/files/user_files/external_info/Rechten en plichten proefpersonen.pdf

Wat voor soort onderzoek doen we?
fMRI

Dit is een speciale MRI-techniek waarbij de activiteit van de hersenen door middel van de computer zichtbaar wordt gemaakt in een 3-dimensionaal beeld.

EEG (Elektro-encefalografie)

Bij het maken van een EEG wordt een aantal elektroden op het hoofd geplaatst waarmee elektrische signalen onder de schedel kunnen worden gemeten.

TMS (Transcraniële Magnetische Stimulatie)

TMS is een techniek waarmee de hersenactiviteit door middel van een magnetische puls zeer korte tijd kan worden stilgezet.

Questionnaires

Questionnaires zijn schriftelijke onderzoeken waarbij doormiddel van uitgebreide vragenlijsten gegevens worden verzameld.

Lopende onderzoeken

Hoe reageer jij op nieuws? / How do you respond to news? Online onderzoek | 0.50 Communication Science Research Credit

Participate in a brief only study about societal news!

The goal of this study is to investigate how participants respond to news about societal themes. You will read a short online news article. Afterwards, we will ask you several questions about the content of the article and about several other topics.

Participation takes approximately 5-10 minutes. Criteria:
- Dutch or English speaking
- 18 or older

Thank you very much in advance for participating!

-----Nederlandse tekst-----

Doe mee aan een kort online onderzoek over maatschappelijk nieuws!

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe deelnemers reageren op nieuws over maatschappelijke thema's. U krijgt een nieuwsbericht te lezen en na afloop stellen wij enkele vragen over de inhoud van het nieuwsbericht en over enkele andere onderwerpen.

Het onderzoek duurt ongeveer 5-10 minuten. Criteria:
- Nederlands of Engels sprekend
- 18 jaar of ouder

Alvast onwijs bedankt voor het meedoen!
Soort onderzoek Online onderzoek
Vrije inloop Nee
Einddatum 2019-12-31 00:00:00
Duur van het onderzoek 10 minuten
Beloning 0.50 Communication Science Research Credit
Taal Dutch or English

What are you afraid of? - Spider study Vragenlijsten (lab onderzoek) | 1.00 Psychology Research Credit / 10.00 Euro

Only females can participate!

The aim of this experiment is to gain more insight into why people are afraid of spiders. First, you will be asked to complete a couple of questionnaires about your fear (or lack of fear). Second, there will also be a short exposure to a spider, which will be explained to you in advance. The experiment will take one hour.

We are looking for participants who meet the following criteria:
- Women between the ages of 18-30 years;
- Have an average-to-low fear of spiders (i.e., feel quite neutral about spiders), Or:
- Have a high or extreme fear of spiders;
- Are fluent in either English or Dutch
- Are not using psychoactive medications (e.g., antidepressants)
- Are physically and mentally healthy

Please register on this lab page if you are interested and then continue to our brief (less than 5 min) screener to assess your eligibility: https://uvafeb.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9mhJwHToRyvfJ6R

-----Nederlandse tekst-----

!Alleen vrouwen kunnen deelnemen!

Het doel van dit experiment is om een beter begrip te krijgen van belangrijke processen in angst voor spinnen. Eerst zul je een paar vragenlijsten invullen over je angst (of gebrek aan angst). Daarna zal je kort worden blootgesteld aan een spin. Dit deel van het onderzoek word je van tevoren volledig uitgelegd. Het experiment duurt een uur in totaal.

We zijn op zoek naar deelnemers die aan de volgende criteria voldoen:
- Vrouwen tussen de 18 en 30 jaar;
- Die een gemiddelde tot lage angst voor spinnen hebben (d.w.z. voel me vrij neutraal over spinnen), OF:
- Die een hoge of extreme angst voor spinnen hebben;
- Die vloeiend Engels of Nederlands spreken;
- Die geen psychoactive medicijnen gebruiken (bijvoorbeeld antidepressiva);
- Die lichamelijk en geestelijk gezond zijn.

Registreer je op deze labpagina als je geïnteresseerd bent en ga dan naar onze korte (minder dan 5 minuten) screener om je geschiktheid te beoordelen: https://uvafeb.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9mhJwHToRyvfJ6R

Soort onderzoek Vragenlijsten (lab onderzoek)
Vrije inloop Nee
Einddatum 2020-07-31 00:00:00
Duur van het onderzoek 60 minuten
Beloning 1.00 Psychology Research Credit / 10.00 Euro
Taal Dutch or English

Do childhood experiences, emotions, and thoughts predict re-victimization in adulthood? Online onderzoek | 3.00 Psychology Research Credit

We are looking for female first-year student participants! Help us understand how childhood experiences, thoughts, and emotions influence re-victimization in adulthood. All female first-year students are invited to participate (NB, the project is not suitable for male participants).

This longitudinal study is part of a multicenter project of the Universities of Amsterdam, Groningen, Maastricht, Leiden, and Canterbury. The study consists of two parts. The first part consists of 4 sessions of 60 minutes each with questionnaires and experimental tasks, that take place during a an approximately 3-month time interval throughout the first study year. Based on the test data from the first part of the study, some participants will be invited for the second part of the study.
The second part consists of 4 brief sessions of 5 minutes each with follow-up questions, that take place throughout the second study year.

The measurement sessions in the first year include a range of questionnaires and two behavioral tasks. The questionnaires will explore possible aversive childhood experiences, emotions, sexual behaviors, and attitudes about significant others. One behavioral task is an audiotape depicting a girl and a guy who are on a date, and your task is to indicate when the guy has gone too far. The brief measurement sessions in the second year will be about possible re-victimization in the preceding three months.

Soort onderzoek Online onderzoek
Vrije inloop Nee
Einddatum 2020-12-31 00:00:00
Duur van het onderzoek 240 minuten
Beloning 3.00 Psychology Research Credit
Taal English Only

Bewustzijn en de NMDA receptor EEG, Eye-tracker, Computertaakjes (lab onderzoek) | 270.00 Euro

Beste geïnteresseerde,

Wij zijn op zoek naar gezonde, mannelijke, rechtshandige vrijwilligers tussen de 18 en 30 jaar die mee willen werken aan een wetenschappelijk onderzoek naar de biologische mechanismen van bewustzijn. Het betreft een onderzoek waarbij u op verschillende dagen wordt getest terwijl wij uw hersenactiviteit meten door middel van een EEG-apparaat (locatie: REC, gebouw L). Tijdens het onderzoek krijgt u een (geregistreerd) middel en een placebo (een niet werkend middel) toegediend. De studie bestaat uit 3 bezoeken en u ontvangt een vergoeding (€270,-) voor uw deelname. Het eerste bezoek duurt 4 uur en de laatste twee duren 7 uur. Tussen de bezoeken zit minimaal een week.

Als u zich aanmeldt, zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen en meer informatie verstrekken over dit onderzoek.

Dank voor uw aandacht.

(Dit is niet hetzelfde onderzoek als "De biologie van het bewustzijn.")
Soort onderzoek EEG, Eye-tracker, Computertaakjes (lab onderzoek)
Vrije inloop Nee
Einddatum 2021-10-01 00:00:00
Duur van het onderzoek 1080 minuten
Beloning 270.00 Euro
Taal Dutch Only

Oxytocine en communicatie met de arts Eye-tracker | 4.00 Communication Science Research Credit / 23.00 Euro

De afdeling Medische Psychologie van Amsterdam UMC zoekt gezonde jonge mannen (18-35 jaar) voor medisch wetenschappelijk onderzoek naar communicatie tussen arts en patiënt. Bij deelname zult u 2 keer 1 uur naar de Universiteit van Amsterdam komen voor een gesprek met een arts, via de computer, waarbij u oxytocine of placebo via een neusspray toegediend krijgt. Oxytocine is een stofje (hormoon) dat door het lichaam aangemaakt wordt. Het is veilig te geven via een neusspray.
Soort onderzoek Eye-tracker
Vrije inloop Nee
Einddatum 2020-03-01 00:00:00
Duur van het onderzoek 120 minuten
Beloning 4.00 Communication Science Research Credit / 23.00 Euro
Taal Dutch Only

How does it feel? Fysiologisch onderzoek, Eye-tracker | 1.50 Psychology Research Credit / 15.00 Euro

Would you like to earn 15 euros or 1.5 research credits? Are you interested in the science of emotions? Take out one hour of your day to participate in this study!

We are looking for participants who:
- are in the range of 18 to 35 years old
- are mentally and physically in good condition
- have no uncorrectable eye or hearing problems
- have not experienced traumatic events

WARNING: this study makes use of negative emotional pictures and sounds
Soort onderzoek Fysiologisch onderzoek, Eye-tracker
Vrije inloop Nee
Einddatum 2020-03-02 00:00:00
Duur van het onderzoek 60 minuten
Beloning 1.50 Psychology Research Credit / 15.00 Euro
Taal English Only