Welkom bij LAB !

LAB is onderdeel van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Onderzoekers van het LAB kunnen inloggen met de knop in de rechter bovenhoek van het scherm. Externe onderzoekers: gebruik de “Researcher” link in het menu voor meer informatie. Ben je student aan de Universiteit van Amsterdam en wil je mee doen met onderzoek? Gebruik de knop “Deelnemer” in de rechter bovenhoek om in te loggen. Voor iedereen die wilt deelnemen aan onderzoek aan de Faculteit Maatschappij en gedrag, en geen student aan de UvA, gebruik de blauwe knop!

Waarom zou je deelnemen aan onderzoek?

  1. Een bijdrage leveren aan de wetenschap
  2. Geld verdienen

Waar vindt het onderzoek plaats?

https://labs.psychologie.uva.nl/overig/plattegrond.html

Rechten en plichten voor proefpersonen

https://lab.uva.nl/lab/ethics/files/user_files/external_info/Rechten en plichten proefpersonen.pdf

Wat voor soort onderzoek doen we?
fMRI

Dit is een speciale MRI-techniek waarbij de activiteit van de hersenen door middel van de computer zichtbaar wordt gemaakt in een 3-dimensionaal beeld.

EEG (Elektro-encefalografie)

Bij het maken van een EEG wordt een aantal elektroden op het hoofd geplaatst waarmee elektrische signalen onder de schedel kunnen worden gemeten.

TMS (Transcraniële Magnetische Stimulatie)

TMS is een techniek waarmee de hersenactiviteit door middel van een magnetische puls zeer korte tijd kan worden stilgezet.

Questionnaires

Questionnaires zijn schriftelijke onderzoeken waarbij doormiddel van uitgebreide vragenlijsten gegevens worden verzameld.

Lopende onderzoeken

Oxytocine en communicatie met de arts Eye-tracker | 4.00 Communication Science Research Credit / 23.00 Euro 1561996047

De afdeling Medische Psychologie van Amsterdam UMC zoekt gezonde jonge mannen (18-35 jaar) voor medisch wetenschappelijk onderzoek naar communicatie tussen arts en patiënt. Bij deelname zult u 2 keer 1 uur naar de Universiteit van Amsterdam komen voor een gesprek met een arts, via de computer, waarbij u oxytocine of placebo via een neusspray toegediend krijgt. Oxytocine is een stofje (hormoon) dat door het lichaam aangemaakt wordt. Het is veilig te geven via een neusspray.
Soort onderzoek Eye-tracker
Vrije inloop Nee
Einddatum 2020-03-01 00:00:00
Duur van het onderzoek 120 minuten
Beloning 4.00 Communication Science Research Credit / 23.00 Euro
Taal Dutch Only

Studying the social brain fMRI, Computertaakjes (lab onderzoek), Vragenlijsten (lab onderzoek) | 2.50 Psychology Research Credit / 25.00 Euro 1579786356

Dear student,

Note: Only first-year male Bachelor students and (male/female) third-year Bachelor students can participate in this project!
We are looking for participants in our project. We are interested in individual differences in the brain and how they are related to learning strategies and decision-making. Every student is different and so is his or her brain. If you want to see what your brain looks like, join our study!

You will:
- complete online questionnaires [60 minutes]
- get an MRI scan [30 minutes]
- complete behavioral tasks [45 minutes]

For more information, you can look at our website and if you are interested, you can fill out the link to the screener. This will take some minutes to complete. The website: http://bits-of-information.org/DDN/200-scans-project/ If you have any questions, you can contact us!

-----Nederlandse tekst-----

Beste student,

Let op: alleen mannelijke eerstejaars Bachelor studenten en (mannelijke/vrouwelijke) derdejaars Bachelor studenten kunnen deelnemen aan dit project!
We zijn opzoek naar proefpersonen voor ons huidige project, waarin we bestuderen hoe sociale informatie wordt gebruikt in het maken van keuzes, en hoe dit gerelateerd is aan hersenstructuur.

Als proefpersoon doe je het volgende:
- je vult enkele online vragenlijsten in [60 minuten]
- je ondergaat een MRI scan [30 minuten]
- je maakt enkele gedragstaken [45 minuten]

Voor meer informatie kun je op onze website kijken (http://bits-of-information.org/DDN/200-scans-project/ ) of contact opnemen met ons! Op de website kun je ook een link naar de screener vinden. Het invullen hiervan zal enkele minuten duren.
Soort onderzoek fMRI, Computertaakjes (lab onderzoek), Vragenlijsten (lab onderzoek)
Vrije inloop Nee
Einddatum 2020-03-02 00:00:00
Duur van het onderzoek 135 minuten
Beloning 2.50 Psychology Research Credit / 25.00 Euro
Taal Dutch or English

Virtual Reality Height Experience! Virtual Reality, Vragenlijsten (lab onderzoek) | 1.00 Psychology Research Credit / 10.00 Euro 1578489861

The aim of this experiment is to gain more insight into why people are afraid of heights. We are recruiting participants with various levels of fear. As part of the experiment, you will be asked to complete a couple of questionnaires about your fear (or lack of fear). There will also be a short exposure to heights in a virtual environment, which will be explained to you in advance. The experiment will take one hour.

We are looking for participants who meet the following criteria:
- Are a student aged 18-29;
- Have average-to-low fear of heights (i.e., feel quite neutral about heights), OR:
- Have high or extreme fear of heights;
- Are fluent in either English or Dutch
- Are not using psychoactive medications (e.g., antidepressants)
- Are physically and mentally healthy

Please register on this lab page if you are interested and meet the above requirements, and then continue to our brief (less than 5 min) screener to assess your eligibility:
https://uvafeb.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5pcBFKB3PdXgqDH

After you have done this, we will let you know your eligibility, and if you are eligible, get in touch to organise your participation.

We look forward to hearing from you soon!

-----Nederlandse tekst-----

Het doel van dit experiment is om meer inzicht te krijgen in waarom mensen bang zijn voor hoogtes. We zoeken deelnemers met verschillende niveaus van angst voor hoogtes. Als onderdeel van het experiment, wordt u gevraagd om een aantal vragenlijsten te voltooien over uw angst (of gebrek aan angst). Daarna zal je kort worden blootgesteld aan hoogten in een virtuele omgeving. Dit deel van het onderzoek word je van tevoren volledig uitgelegd. Het experiment duurt één uur in totaal.

We zijn op zoek naar deelnemers die aan de volgende criteria voldoen:
- Je bent een student van 18-29 jaar is;
- Die een gemiddelde tot lage angst voor hoogtes heeft (d.w.z. vrij neutraal voelen over hoogtes), OF:
- Die hoge of extreme hoogtevrees heeft;
- Die vloeiend Engels of Nederlands spreekt;
- Die geen psychoactieve medicatie gebruikt (bijv. antidepressiva)
- Die lichamelijk en mentaal gezond is.

Registreer je op deze lab pagina als je geïnteresseerd bent en aan de bovenstaande vereisten voldoet, en ga dan verder met onze korte screener (minder dan 5 min) om te beoordelen of je in aanmerking komt om mee te doen:
https://uvafeb.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5pcBFKB3PdXgqDH

Nadat je dit hebt gedaan, laten we je weten of je in aanmerking komt. Als je in aanmerking komt, neem dan contact op om uw deelname te organiseren.

We kijken ernaar uit om van je te horen!
Soort onderzoek Virtual Reality, Vragenlijsten (lab onderzoek)
Vrije inloop Nee
Einddatum 2020-07-31 00:00:00
Duur van het onderzoek 60 minuten
Beloning 1.00 Psychology Research Credit / 10.00 Euro
Taal Dutch or English

Spreken en zwijgen in relaties Vragenlijsten (lab onderzoek), Fysiologisch onderzoek | 3.00 Psychology Research Credit 1576575798

SPREKEN EN ZWIJGEN IN RELATIES

We zijn op zoek naar studenten die minstens 6 maanden een relatie hebben en samen met hun partner mee willen doen aan een onderzoek. Als je partner geen UvA student is krijg jij de proefpersoonpunten van je partner en dan verdien je dus dubbele proefpersoonpunten, d.w.z. 3 punten, in anderhalf uur.* Het onderzoek bestaat uit een interactietaak met je partner en het (anoniem) invullen van enkele vragenlijsten. Jullie hartslag zal worden gemeten. Het is belangrijk dat jullie geen hartklachten hebben en geen hartmedicatie gebruiken.

Lijkt het jou leuk om samen met je partner deel te nemen aan dit experiment? Of ken jij een student die minimaal 6 maanden een relatie heeft en mee zou willen doen? Stuur dan een mailtje.

Deelname kan alleen op afspraak.

* Behalve als jouw partner ook een student psychologie aan de UvA is en de proefpersoonpunten zelf nodig heeft.
Soort onderzoek Vragenlijsten (lab onderzoek), Fysiologisch onderzoek
Vrije inloop Nee
Einddatum 2020-09-01 00:00:00
Duur van het onderzoek 90 minuten
Beloning 3.00 Psychology Research Credit
Taal Dutch Only

Test your fear Fysiologisch onderzoek, Eye-tracker, Computertaakjes (lab onderzoek) | 2.00 Psychology Research Credit / 20.00 Euro 1579861592

This study consists of two sessions that are 24 hours apart. Each session will take approximately 45 minutes to complete. In the experiment, you will be presented with images and mild electrical shocks. We will individually assess the intensity of the shocks to make sure they are not painful. Furthermore, we will make use of electrodes on your fingers and under your eye, and we will measure your eye movements.

You cannot participate if:
- You wear glasses (contact lenses are fine)
- You have previously participated in an experiment in which you receive electrical stimuli

If you like to participate, click on ''Ik wil meedoen'', and we will contact you as soon as possible.

-----Nederlandse tekst-----

Dit onderzoek bestaat uit twee sessies die 24 uur na elkaar zullen plaatsvinden. Iedere sessie zal ongeveer 45 minuten duren. Tijdens het experiment krijg je afbeeldingen te zien en ontvang je kleine elektrische schokken. De intensiteit van de schokken zal persoonlijk afgesteld worden zodat de schok oncomfortabel, maar niet te pijnlijk is. Verder krijg je tijdens het experiment elektrodes bevestigd op je vingers en onder je oog, en zullen we je oogbewegingen meten.

Je kan niet mee doen als:
- Je een bril draagt (lenzen zijn prima)
- Je eerder hebt deelgenomen aan een experiment met elektrische prikkels

Lijkt het je leuk om mee te doen? Klik dan op ''ik wil meedoen'', dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.
Soort onderzoek Fysiologisch onderzoek, Eye-tracker, Computertaakjes (lab onderzoek)
Vrije inloop Nee
Einddatum 2020-01-31 00:00:00
Duur van het onderzoek 120 minuten
Beloning 2.00 Psychology Research Credit / 20.00 Euro
Taal Dutch or English

ONLINE QUESTIONNAIRE ABOUT SEXUAL SCRIPTS/VRAGENLIJST SEKSUELE SCRIPTS Online onderzoek | 0.25 Psychology Research Credit 1579704574

In the current study, we try to chart the current status in (hetero)sexual scripts through a questionnaire. A distinction is being made between three types of sexual scripts: the cultural script, the interpersonal script and the intrapsychic script. The main goal of the study is to determine if and how the scripts differ between men and women.

You can participate in the study if:
- You are 18 years or older
- You are predominantly heterosexual

-----Nederlandse tekst-----

In deze studie proberen we de huidige status in (hetero)seksuele scripts in kaart te brengen door middel van een online vragenlijst. Binnen dit onderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen drie verschillende seksuele scripts: het culturele script, het interpersoonlijke script en het intrapsychische script. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of en hoe er een verschil is binnen deze scripts tussen mannen en vrouwen.

Je kan meedoen aan de studie wanneer je:
- overwegend heteroseksueel bent
- 18 jaar of ouder bent
Soort onderzoek Online onderzoek
Vrije inloop Nee
Einddatum 2020-05-30 00:00:00
Duur van het onderzoek 10 minuten
Beloning 0.25 Psychology Research Credit
Taal Dutch or English