uva logo
Lab

Deze website valt onder beheer van de UvA. Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Het gebruik van deze website (hierna het ‘LabTool’) betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande disclaimer.

Inhoud

Het LabTool wordt met grote zorg samengesteld. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. De UvA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van het LabTool. We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van het LabTool contact op te nemen met de desbetreffende faculteit, (gelieerde)instelling, afdeling of dienst. Indien die niet bekend is, kunt u contact opnemen met FMG Lab support team via het e-mailadres lab-fmg@uva.nl.

Aansprakelijkheid

De UvA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op het LabTool of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op het LabTool worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van het LabTool. De UvA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt.

Auteursrecht

Op het LabTool afgebeelde gegevens, waaronder maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de UvA of gelieerde instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot het LabTool.

Door bezoekers van het LabTool ingezonden materiaal, in de vorm van onder meer Facebook- of Twitter-berichten, e-mails, foto’s, feedbackformulieren of andere reacties, kunnen door de UvA of gelieerde instellingen worden gebruikt ter verbetering of aanpassing van het LabTool.

Het is de gebruiker van het LabTool niet toegestaan de inhoud van het LabTool te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de UvA of een van de gelieerde instellingen.